VMC POD 5000 PUFFS

พอดใช้แล้วทิ้ง VMC ขนาดใหม่ มาพร้อมพลังที่สามารถใช้งานได้ถึง 5000 คำ และมีกลิ่นให้เลือกถึง 18 กลิ่น

แก้ไข
เพิ่มเติม